Musiikin perusteet

Musiikin perusteet

Lukuvuoden 2019-2020 musiikin hahmotusaineiden lukujärjestys

Syyslukukaudella 2019 muhaopetus alkaa 22.8. ja päättyy 18.12.

Syksyllä ryhmiin voi tulla vielä pieniä muutoksia.

Mupe- ja rytmiikkaryhmiin ilmoittautuminen Eepoksessa tehdään jatkoilmoittautumisen yhteydessä 8.-22.4.2019. Jos Eepos-tunnukset ovat hukassa, voi ottaa yhteyttä kansliaan: kanslia@kmo.fi tai puh 09-7206610 (ma-ke klo 9.30-11.30 ja klo 13-15).

Musiikin perusteet eli mupe on kaikille yhteinen soitonopiskelua tukeva oppiaine, jonka tavoitteena on laajentaa oppilaiden musiikillista ymmärrystä sekä antaa valmiuksia omaehtoiseen musisointiin ja musiikin elinikäiseen harrastamiseen. Musiikin perusteissa opitaan musiikin luku- ja kirjoitustaitoa, musiikin hahmottamista kuulonvaraisesti ja notaation pohjalta sekä musiikin historian ja tyylien tuntemusta. Musiikin peruselementteihin ja rakenteisiin tutustutaan monipuolisesti laulamalla, soittamalla, liikkumalla, improvisoimalla ja omaa musiikkia tekemällä. Opetuksessa käytetään koskettimistoja, laatta- ja rytmisoittimia sekä toisinaan oppilaiden omia soittimia hahmottamisen tukena ja yhteismusisoinnissa. Toiminnallinen ja käytännönläheinen oppiminen itse soittaen, laulaen ja omaa musiikkia keksien tukee opiskeltavien asioiden yhteyttä soitonopiskeluun ja kehittää käytännön muusikon taitoja.

 

keski-c

piirros: Lassi Rajamaa, Käpylän musiikkiopiston opetussuunnitelma 2005

Musiikin perusteet aloitetaan yleensä 9-vuotiaana. Instrumenttiopettaja ohjaa oppilaan musiikin perusteiden ryhmiin opintojen sopivassa vaiheessa. Perustasoja 1-3 opiskellaan kerran viikossa neljän vuoden ajan. Perustason opintoihin kuuluu myös yleinen musiikkitieto (YMT), joka on puolen vuoden kurssi. Musiikkiopistotason kursseja opiskellaan kolmen vuoden ajan. Musiikin perusteiden ryhmissä on korkeintaan 12 oppilasta.


Musiikin perusteiden perustason kurssit:

1. vuosi: perustaso 1 (perustason tunnit 60 min./vko)

2. vuosi: perustaso 1-2

3. vuosi: perustaso 2-3

4. vuosi: perustaso 3

4. tai 5. vuosi: YMT (90 min/vko syys- tai kevätlukukaudella)

Musiikkiopistotason kurssit:

1. vuosi: Säveltapailu I (opistotason tunnit 90 min./vko)

2. vuosi: Harmoniaoppi

3. vuosi: Musiikinteoria I tai YMT I