Musiikin perusteet

Musiikin perusteet

Oheisesta liitteestä löytyy lukuvuoden 2017-2018 musiikin perusteiden lukujärjestysryhmien aikataulut.

Musiikin perusteet eli mupe on kaikille yhteinen soitonopiskelua tukeva oppiaine, jonka tavoitteena on laajentaa oppilaiden musiikillista ymmärrystä sekä antaa valmiuksia omaehtoiseen musisointiin ja musiikin elinikäiseen harrastamiseen. Musiikin perusteissa opitaan musiikin luku- ja kirjoitustaitoa, musiikin hahmottamista kuulonvaraisesti ja notaation pohjalta sekä musiikin historian ja tyylien tuntemusta. Musiikin peruselementteihin ja rakenteisiin tutustutaan monipuolisesti laulamalla, soittamalla, liikkumalla, improvisoimalla ja omaa musiikkia tekemällä. Opetuksessa käytetään koskettimistoja, laatta- ja rytmisoittimia sekä toisinaan oppilaiden omia soittimia hahmottamisen tukena ja yhteismusisoinnissa. Toiminnallinen ja käytännönläheinen oppiminen itse soittaen, laulaen ja omaa musiikkia keksien tukee opiskeltavien asioiden yhteyttä soitonopiskeluun ja kehittää käytännön muusikon taitoja.

 

keski-c

piirros: Lassi Rajamaa, Käpylän musiikkiopiston opetussuunnitelma 2005

Musiikin perusteet aloitetaan yleensä 9-vuotiaana. Instrumenttiopettaja ohjaa oppilaan musiikin perusteiden ryhmiin opintojen sopivassa vaiheessa. Perustasoja 1-3 opiskellaan kerran viikossa neljän vuoden ajan. Perustason opintoihin kuuluu myös yleinen musiikkitieto (YMT), joka on puolen vuoden kurssi. Musiikkiopistotason kursseja opiskellaan kolmen vuoden ajan. Musiikin perusteiden ryhmissä on korkeintaan 12 oppilasta.


Musiikin perusteiden perustason kurssit:

1. vuosi: perustaso 1 (perustason tunnit 60 min./vko)

2. vuosi: perustaso 1-2

3. vuosi: perustaso 2-3

4. vuosi: perustaso 3

4. tai 5. vuosi: YMT (90 min/vko syys- tai kevätlukukaudella)

Musiikkiopistotason kurssit:

1. vuosi: Säveltapailu I (opistotason tunnit 90 min./vko)

2. vuosi: Harmoniaoppi

3. vuosi: Musiikinteoria I tai YMT I


Musisointilähtöisen musiikin perusteiden opetuksen kehittäminen

Oppilaitoksemme on mukana Opetushallituksen rahoittamassa viiden musiikkioppilaitoksen yhteistyöprojektissa, jossa tavoitteena on kehittää toiminnallisia ja musisointilähtöisiä opetusmenetelmiä musiikin perusteiden opetukseen. Opettajien kehittämissä harjoitteissa ja tuntitoimintaideoissa korostuu oppilaiden oma (musiikin)tekeminen. Oppilaat opiskelevat kokeillen ja oivaltaen käytännön muusikon taitoja ja niihin liittyen myös säveltapailutaitoja.

Mukana ovat Sibelius-opistosta Hanne Närhinsalo, Vantaan musiikkiopistosta Marjatta Airola, Itä-Helsingin musiikkiopistosta Aija Lehtonen ja Inkeri Kotilainen, Jokilaaksojen musiikkiopistosta Sanna Ahvenjärvi ja Käpylän musiikkiopistosta Maija Helve. Usean oppilaitoksen yhteistyöverkosto levittää opettajien pedagogista kehittymistä laajalle ja voimaannuttaa opettajatiimin jäseniä.

Käytännössä opettajat kehittävät ja kokeilevat tahoillaan uudenlaisia opetusmenetelmiä ja kokoontuvat säännöllisesti jakamaan kokemuksiaan.

Kokemuksia tullaan jakamaan kaikkien musiikin perusteiden opettajien käytettäväksi.

Projekti on lähtenyt erinomaisesti käyntiin. Opettajat ovat olleet innoissaan ja oppilaat iloisia musiikillisen toiminnan lisääntymisestä tunneilla.
(Hanne Närhinsalo)