Musiikkileikkikoulu

Musiikkileikkikoulu

 

 

MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMIIN ILMOITTAUTUMINEN

Uudet ja vanhat ryhmäoppilaat ilmoittautuvat Eepos -palvelun https://kmo-opp.eepos.fi  kautta (rytmiikkaryhmät, muskariryhmät, kamulinjan ryhmät, kamulinjan muskariryhmät) toukokuussa.

Tammikuussa 2018 alkavia ryhmiä:

Isot taaperot 3-5 vuotta keskiviikkoisin klo 9-9.45, hinta 155 euroa

Rentouttava hierontamuskari vauvoille 3 vk - 12 kk keskiviikkoisin klo 9.45-10.30 ja 10.30-11.15, hinta 175 euroa

Pienet taaperot 1-2 vuotta keskiviikkoisin klo 11.15-12, hinta 100 euroa

Ryhmät alkavat viikolla 2.

Uusi peruspuolen lukujärjestys
Ma
10.00 taaperot 9kk->1.5 kk
10.45Vauvat 3kk->
11.30 taaperot 1.5kk->
Ti
9.30 Sisaret I
10.15 Sisaret II
11.00 Syksyllä 2016 syntyvien ryhmä. Alkaa tammikuussa 2017

Muskari tarjoaa lapselle mahdollisuuden elämykselliseen, kokonaisvaltaiseen musiikkikasvatukseen sekä tukee monipuolisesti lapsesi kehitystä. Opetuksen tavoitteena on musiikinrakkauden herättäminen ja yksilön kokonaispersoonallisuuden monipuolinen kehittäminen sekä sosiaalisen kasvun edistäminen. Musiikilla on voimakas vaikutus lapsen tunne-elämään, mutta sen avulla voidaan tehokkaasti harjoitella myös keskittymistä ja kuuntelemista. Erilaiset musiikki- ja liikuntaleikit sekä rytmisoittimien käyttäminen kehittävät lapsen motoriikkaa.

Musiikkileikkikoulussa on tavoitteellinen, asteittain etenevä opetussuunnitelma. Toiminnan leikinomaisuus on ehdoton opetuksen kanava. Monipuolinen toiminta on lasten mieleen. Tunneilla lauletaan, loruillaan, soitetaan rytmi- ja melodiasoittimia sekä liikutaan ja tanssitaan musiikin mukaan. Musiikin kuuntelu ja kuunteluleikit kuuluvat jokaiseen tuntiin. Lukuvuoden kohokohtia ovat musiikkiaiheiset nukketeatteriesitykset. Rytmiikan ja säveltapailun alkeidenkin oppiminen tapahtuu leikinomaisin keinoin. Niinpä muskarista saa tärkeitä valmiuksia mahdollisia soitinopintoja varten. Se edistää myös lapsen kouluvalmiuksien kehittymistä.

vauvamuskari

piirros: Lassi Rajamaa, Käpylän musiikkiopiston opetussuunnitelma 2005