Rytmiikka peruslinja

Rytmiikka

RYTMIIKKARYHMÄT 2017-18

ILMOITTAUTUMINEN RYTMIIKKAAN 2017-18:

Ryhmäopetus on kaikille avointa ja oppilaspaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmiin ilmoittaudutaan sähköisesti Eepos -järjestelmän kautta: https://kmo-opp.eepos.fi

opettaja Tytti Metsä

Rytmiikka 1-3 -luokkalaisille ti klo 15-15.45

Rytmiikka 5-6 -vuotiaille ti klo 17-17.45

Rytmiikka 6-7 -vuotiaille ti klo 17.45-18.30

Rytmiikkatunnit koostuvat:
*kehorytmeistä (omalla keholla tehdään rytmejä taputuksin, tömistyksin ja napsutuksin)

*laulusta ja loruilusta
*soitosta (erilaiset lyömäsoittimet)
*luovasta liikunnasta ja tanssista
*motoriikka- ja koordinaatioharjoituksista
*aisti- ja ilmaisuharjoituksista
*rytminotaation perusteista
*eri musiikinlajien ohjelmistoon tutustumisesta (kansan-, taide- ja pop-musiikki)

Kamurytmiikka aikuisille -ryhmässä tutustutaan mm. yleisimpiin pelimannisävelmiin (mm. masurkka, sottiisi, polska, polkka) laulutanssien ja erilaisten rytmiikkavälineiden (esim. pallot, vanteet, rummut, mukit) avulla. Kurssi sopii kaikille kansanmusiikista kiinnostuneille ja esim. luokan- ja musiikinopettajille/varhaiskasvattajille. Kamurytmiikka -kurssilla käydään läpi runsaasti uutta ohjelmistoa, jota voi hyödyntää omassa opetustyössä. 

Rytmiikkaopetus alkaa viikolla 34.

Rytmiikkatunneille ovat tervetulleita kaikki monipuolisesta musisoinnista kiinnostuneet, etukäteisopintoja ei tarvita.

Rytmiikka sopii erinomaisesti tukiaineeksi musiikkiopistossa opiskelevalle lapselle/nuorelle esimerkiksi ennen musiikin perusteiden opintoja tai samanaikaisesti teoriaopintojen rinnalle.

Opetus tapahtuu Karjalatalolla Kamusalissa. Rytmiikkaa on opetettu musiikkiopistoissa itsenäisenä oppiaineena noin kymmenen vuoden ajan. Käpylän musiikkiopiston rytmiikkaopetus alkoi tammikuussa 2011. 

HINNAT

Rytmiikkatunnit ovat maksuttomia Käpylän musiikkiopiston yksilöopetuksen (perus- ja kamulinja) oppilaille. Opiston ulkopuolisille lukuvuosimaksut ovat:

Rytmiikkaryhmä 45 min. 200 €
Aikuisten rytmiikan perusteet 60 min. 300 €

Huom: lukuvuosimaksu laskutetaan kahdessa erässä:
Esim. 45 min. Rytmiikkaryhmä 100 € syksyllä ja 100 € keväällä.

ILMOITTAUTUMINEN

Rytmiikkaryhmiin ilmoittaudutaan sähköisesti Eepos -ohjelman kautta: https://kmo-opp.eepos.fi

Ilmoittautuminen vanhoille oppilaille alkaa 26.4.2017 ja päättyy 5.5.2017.
Ilmoittautuminen uusille oppilaille alkaa 8.5.2017 ja jatkuu niin pitkään kun ryhmä on täysi.

Huom!: Rytmiikkaryhmään ilmoittautuessa sitoudutaan ryhmän toimintaan koko lukuvuodeksi.  Jos oppilas lopettaa ryhmässä esimerkiksi syyslukukauden jälkeen, on ilmoittautuja kuitenkin sitoutunut maksamaan myös kevään lukukausimaksun.
 

LISÄTIEDOT

Opetuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä neuvoo kamulinjan toimisto, kamu@kmo.fi / 09 7263306 / Maija Karhinen-Ilo.


 

virikkeinen oppimisympäristö

piirros: Lassi Rajamaa, Käpylän musiikkiopiston opetussuunnitelma 2005